O nás

Pro skvělý plný život spolu

Projekt StáleNaBlízku vznikl na základě prožitých osobních zkušeností v rámci rodiny a našich přátel

Čas kdy se o nás staraly rodiče, je dávno pryč. Nyní je čas převzít otěže a postarat se o své děti, i o své rodiče, kteří jsou v důchodovém věku. My i naši přátelé, jsme na tom v tomto ohledu podobně. Někteří se dokonce starají i o nejbližší s těžkými hendikepy, jako je Alzheimerova nemoc, nebo roztroušená skleróza. Nehledě na to, pokud postihne některého z členů Vaší rodiny nějaký úraz, či je propuštěný z nemocnice.

 

Díky těmto vlastním prožitkům i přeneseným zkušenostem, tak i zážitkům z pracovního života. Kde jsme se potkali i s lidmi, kteří byly zcela odkázání na druhé, na jejich přístup, jejich nálady a rozmary. Tolik hrubosti i opovržení, které se kolikrát těmto „na jiných závislým“ lidem dostávalo, bylo zcela mimo chápání zdravého rozumu. Provinili jen tím, že byli staří. Tito lidé neměli na výběr, neměli jinou možnost než se podrobit a být vděční i jen za náznak vlídnějšího chování.

 

Z podnětu těchto zkušeností, jsme pro naše nejbližší začali hledat jinou alternativu a pomoc. Tak, aby mi i oni byly spokojení, v pořádku, šťastní a mohli jsme si společně užívat života dle svých představ. Skvělým nápadem byly GPS lokátory. Vyzkoušeli jsme jich velkou řadu od nejlevnějších, až po super drahé. S provozem zdarma i v paušálních horentních platbách. Vždy nám však chyběly důležité funkce. Postrádali jsme kvalitu, spolehlivost, rychlo podporu i cenovou dostupnost. Když už jsme zcela ztratili naději, přišel nápad.

Právě díky těmto zkušenostem získaných na naší cestě, jsme se rozhodli vytvořit poctivý smysluplný a důstojný projekt od lidí a pro lidi. Projekt, který je určen skutečně kvalitně pomáhat, dávat prostor k životu. Užívání si jej na plno společně s lidmi, kteří jsou nám blízcí i přesto, že jsou na nás odkázáni. Projekt StáleNaBlízku tvoříme s pokorou a láskou v srdci na cestě k srdci svých blízkých.

 

Radim a Monika